تبلیغات
اسلام مبین
 
 
 

وصیت عمربن الخطاب به ابوعبیده بن جراح (رضی الله عنهما)

نویسنده: aran arad | زمان: 06:00 ب.ظ - جمعه 4 اردیبهشت 1394

وصیت عمربن الخطاب به ابوعبیده بن جراح (رضی الله عنهما)
ابن جریر (54/4) از صالح بن كیسان روایت نموده، كه گفت: اولین نامهاى كه عمر هنگامى كه به خلافت برگزیده شد، نوشت، به ابوعبیده بن جراح بود، كه وى را بر لشكر خالد تعیین نمود: تو را به ترس خدایى توصیه مىكنم كه باقى مىماند، و ما سوایش فانى مىشود. ذاتى كه ما را از گمراهى هدایت نمود، و از تاریكىها به سوى نور ما را خارج ساخت. من تو را بر لشكر ابن ولید تعیین نمودم، و به امر ایشان آن چنان كه بر تو حق است قیام كن. مسلمانان را به امید غنیمت به هلاكت پیش نكن، و ایشان را در منزلى، قبل از فرستادن مترصّد، و دانستن چگونگى ورود به آن، پایین نكن، و سریهاى را جز در جماعتى از مردم نفرست، و از در هلاكت انداختن مسلمانان بر حذر باش. به درستى كه خداوند تو را به من ومرا به تو در آزمون قرار داده است، بنابراین چشمت را از دنیا بپوش و قلبت را از آن منصرف كن، و بر حذر باش كه دنیا تو را چون آنان كه قبل از تو بودند به هلاكت اندازد، و خودت جاهاى افتادن و هلاكت آنها را دیدهاى.


 

اخرین مطالب

» انتقال و راه اندازی سایت تخصصی ( شنبه 26 خرداد 1397 )
» سفر به ماوراءالطبیعه 165 ( شنبه 7 بهمن 1396 )
» اسماء ادریسی ( سه شنبه 28 آذر 1396 )
» مستند سفر به ماوراءالطبیعه ی جن و روح دوبله قسمت دوم ( یکشنبه 7 آبان 1396 )
» داستان زیبای سلامان و ابسال ( جمعه 31 شهریور 1396 )
» کتاب صوتی گره(خود شناسی) ( یکشنبه 12 شهریور 1396 )
» کتبی دیگر که خوندنیست ( دوشنبه 6 شهریور 1396 )
» مستند بندگان خدا و بردگان شیطان ( دوشنبه 30 مرداد 1396 )
» مستند دجال ( دوشنبه 30 مرداد 1396 )
» مستند سفر به ماوراءالطبیعه ی جن و روح دوبله قسمت اول ( دوشنبه 30 مرداد 1396 )
» کتابهای در مورد شیطان و جن ( دوشنبه 30 مرداد 1396 )
» مزاج شناسی ( شنبه 28 مرداد 1396 )
» سحر و جادو و چشم زخم ، معجزه قرآن کریم ( شنبه 28 مرداد 1396 )
» حقیقت سحر و جادو ( شنبه 28 مرداد 1396 )
» کتابهای متافیزیک 1 ( جمعه 27 مرداد 1396 )