تبلیغات
اسلام مبین
 
 
 

مزاج شناسی

نویسنده: اسلام مبین | زمان: 12:08 ب.ظ - شنبه 28 مرداد 1396

مزاج شناسی که هر فردی اطلاع داشته باشه و باید یاد بگیریم
لیمک تمام قسمت ها رو قرار میدم
دانلود فایل ها بصورت جداگانه:

.
جلسه اول:
(مقدمه)
.
معرفی روش های تشخیص بیماری در طب اسلامی
معرفی جهت گیری های درمانی در طب اسلامی (تطهیر جسمی، معدی، خونی، جنسی، روانی)


قسمت اول:
46 دقیقه، 4.2 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641450700/kheirandish_1.wma.html

قسمت دوم:
47 دقیقه، 4.3 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641479874/kheirandish_2.wma.html


.
...

جلسه دوم:
(شروع مباحث مزاج شناسی)


مزاج شناسی
اخلاط اربعه
کاربردهای مزاج شناسی در: نظام خانوادگی،جامعه شناسی، تغذیه، مدیریت
گرمی و سردی
ارکان اصلی نظام خلقت (آتش، هوا، آب، خاک)
رکن پنجم (رکن معنوی نظام طبیعت)
خلقت انسانقسمت سوم:

47 دقیقه، 4.3 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641484904/kheirandish_3.wma.html


قسمت چهارم:
60 دقیقه، 5.5 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641494964/kheirandish_4.wma.html


..
جلسه سوم:.
.
مراحل خلقت (گیاهان، حیوانات، انسان)
شکل گیری نطفه
به دنیا آمدن بچه
برخی خصوصیات رفتاری افراد گرم و سردقسمت پنجم:
60 دقیقه، 5.5 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641495970/kheirandish_5.wma.html

قسمت ششم:
61 دقیقه، 5.6 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641496976/kheirandish_6.wma.html


..
جلسه چهارم:
.
مزاج سن
مزاج موقعیت جغرافیایی
مزاج موقعیت معنوی جغرافیایی
غذاای خوراکی، غذای بویاییقسمت هفتم:
68 دقیقه، 6.3 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641498988/kheirandish_7.wma.html

.
.

جلسه پنجم:
.
غذای شنیداری
غذای دیداری
غذای پنداری
غذای جذبی
غذای جنسیقسمت هشتم:
60 دقیقه، 5.5 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641500000/kheirandish_8.wma.html

قسمت نهم:
59 دقیقه، 5.4 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641501006/kheirandish_9.wma.html

.
.
جلسه ششم:
.
تقویت غذای جنسی،
غذای انس
شکل گیری اخلاط اربعه در بدنقسمت دهم:
44 دقیقه، 4 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641504024/kheirandish_10.wma.html

قسمت یازدهم:
42 دقیقه، 3.9 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641506036/kheirandish_11.wma.html

.
.
جلسه هفتم:
.
شکل گیری مزاج در انسان
مزاج معتدل
مزاج صفراوی (گرم و خشک)
مزاج دموی (گرم و تر)
مزاج بلغمی (سرد و تر)
مزاج سوداوی (سرد و خشک)قسمت دوازدهم:
33 دقیقه، 3.9 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641508048/kheirandish_12.wma.html

قسمت سیزدهم:
32 دقیقه، 4.7 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641510060/kheirandish_13.wma.html

قسمت چهاردهم:
32 دقیقه، 4.7 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641512072/kheirandish_14.wma.html

.
.
جلسه هشتم:
.
بیماری های صفراوی
بیماری های دم
بیماری های بلغمیقسمت پانزدهم:
30 دقیقه، 4.5 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641513078/kheirandish_15.wma.html

قسمت شانزدهم:
30 دقیقه، 4.5 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641514084/kheirandish_16.wma.html

قسمت هفدهم:
29 دقیقه، 4.3 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641517102/kheirandish_17.wma.html

.
.
جلسه نهم:
.
بیماری های سوداویقسمت هجدهم:
52 دقیقه، 4.7 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641519114/kheirandish_18.wma.html

قسمت نوزدهم:
53 دقیقه، 4.8 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641521126/kheirandish_19.wma.html

.
.
جلسه دهم:
.
.
زمینه های پیدایش سوداقسمت بیستم:
45 دقیقه، 4.2 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641523138/kheirandish_20.wma.html

.
.
جلسه یازدهم:
.
.
نکاتی در تجویز دارو
استفاده از سرکنگبین در غلبه اخلاط مختلفقسمت بیست و یکم:
49 دقیقه، 4.5 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641525150/kheirandish_21.wma.html

قسمت بیست و دوم:
49 دقیقه، 4.5 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641526156/kheirandish_22.wma.html

.

.
جلسه دوازدهم:
.
.
مزاج صنعتی
مزاج تربیتی
تکرار و عادت
تمرین عملی مزاج شناسی تطبیقی (مردان)قسمت بیست و سوم:
55 دقیقه، 5 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641529174/kheirandish_23.wma.html

قسمت بیست و چهارم:
52 دقیقه، 6.3 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641532192/kheirandish_24.wma.html

.

.
جلسه سیزدهم:
.
.
تمرین عملی مزاج شناسی تطبیقی (مردان)قسمت بیست و پنجم:
48 دقیقه، 5.8 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641534204/kheirandish_25.wma.html

.

.
جلسه چهاردهم:
.
.
درمان اخلاط ترکیبی
پاسخ به سوالاتقسمت بیست و ششم:
54 دقیقه، 5 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641535210/kheirandish_26.wma.html

قسمت بیست و هفتم:
52 دقیقه، 4.8 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641537222/kheirandish_27.wma.html

.
.

جلسه پانزدهم:

.
تمرین عملی مزاج شناسی تطبیقی (زنان)قسمت بیست و هشتم:
43 دقیقه، 5.1 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641844064/kheirandish_28.wma.html

قسمت بیست و نهم:
39 دقیقه، 4.7 مگابایت
http://s1.picofile.com/file/6641849094/kheirandish_29.wma.html
بر چسب ها : طب , مزاج شناسی , خیر اندیش ,
مطلب از قسمت : طب ,
 

اخرین مطالب

» انتقال و راه اندازی سایت تخصصی ( شنبه 26 خرداد 1397 )
» سفر به ماوراءالطبیعه 165 ( شنبه 7 بهمن 1396 )
» اسماء ادریسی ( سه شنبه 28 آذر 1396 )
» مستند سفر به ماوراءالطبیعه ی جن و روح دوبله قسمت دوم ( یکشنبه 7 آبان 1396 )
» داستان زیبای سلامان و ابسال ( جمعه 31 شهریور 1396 )
» کتاب صوتی گره(خود شناسی) ( یکشنبه 12 شهریور 1396 )
» کتبی دیگر که خوندنیست ( دوشنبه 6 شهریور 1396 )
» مستند بندگان خدا و بردگان شیطان ( دوشنبه 30 مرداد 1396 )
» مستند دجال ( دوشنبه 30 مرداد 1396 )
» مستند سفر به ماوراءالطبیعه ی جن و روح دوبله قسمت اول ( دوشنبه 30 مرداد 1396 )
» کتابهای در مورد شیطان و جن ( دوشنبه 30 مرداد 1396 )
» مزاج شناسی ( شنبه 28 مرداد 1396 )
» سحر و جادو و چشم زخم ، معجزه قرآن کریم ( شنبه 28 مرداد 1396 )
» حقیقت سحر و جادو ( شنبه 28 مرداد 1396 )
» کتابهای متافیزیک 1 ( جمعه 27 مرداد 1396 )